Hiện mình đang có con Laptop Origin cấu hình như sau:

- màn hình 4k độ phần giải 3.840 x 2.160 (gấp 4 lần Full HD,...