Hi mọi người,

Mình là sinh viên khoa HTTT khóa 2012, đã ra trường được 1 năm rồi và khi nhìn lại khoảng thời...