Công ty HT hoạt động trong lĩnh vực An ninh thông tin. Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự trình độ Fresher, Junior,...