Xin chào mọi người, mình là Phạm Tuấn Anh, sinh viên khóa 8 UIT ngành công nghệ phần mềm.
Mình xin chia sẻ thông tin học...