Đúng là quyền lợi cty nào thấy cũng như nhau ko có gì mới mẻ