Đi làm hơn 2 năm rồi quay lại trường lấy bằng thôi, có bug thì fix đi nè...