Chào mọi người!
Cho mình hỏi chút, làm sao để chạy ẩn một chương trình nhỉ?
Cụ thể là mình dùng winform tạo...