Mình không rõ có được share thông tin về các cuộc thi ở đây không. Cuộc thi này khá hay nên mong Admin duyệt để các bạn...