Hi hội,
Mình sv K8 KHMT, hiện cần mượn/thuê (remote) cái máy nào có máy cấu hình như sau:
GTX 970 (4G), core i7, 16G ram....