Chào các bạn.

Có thể các bạn đã biết forum của chúng ta sử dụng vbulletin 5 và tuần vừa rồi có một lỗi bảo...