Chào bạn.

Xin chia sẻ với các bạn là vấn đề này là do lỗi tương thích của vBulletin 5.4 (hệ thống forum) với...