Phòng CTSV thông tin đến các bạn sinh viên học bổng của Quỹ Thắp sáng niềm tin. Chi tiết các bạn vui lòng xem file đính kèm...