Nằm trong kế hoạch phối hợp hoạt động của Trường và Nashtech, để thuận tiện cho các bạn sinh viên trong việc tìm hiểu...