Chào các bạn,

Nhà trường có nhận được thông tin từ Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM về việc...