TeraBox tuyển thêm 2 bạn cho vị trí này. Còn tuyển là mình còn để bài các bạn nhé.