Up.

Hiện tại bên công ty mình có nhu cầu tuyển dụng thêm nhiều vị trí tester (Thực tập sinh lẫn nhân viên chính...