Haha mình tốt nghiệp KTMT xong cũng đâu biết sửa máy tính hay quét virus gì đâu ^_^.

BRs,
Duy Mao...