Mô tả công việc:

  • Kết hợp với đội ngũ tư vấn, tiếp nhận và phân tích yêu cầu từ phía khách hàng; xác định rõ các
...