Công ty GogoJungle Việt Nam, có tiền thân từ công ty mẹ GogoJungle tại Nhật Bản, mang sứ mệnh phát triển ngành công nghệ...