Chào anh chị !
Em có thắc mắt là nếu như em hoàn thành tất cả các môn học nhưng chưa xét tốt nghiệp vì chưa nộp...