DEK Technologies Việt Nam đang tìm kiếm đồng đội là các bạn sinh viên mới ra trường có niềm đam mê với C, C++ về với...