Nếu bạn là sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp, đang cần 1 công ty đa quốc gia để bắt đầu cho sự nghiệp Software...