Chào các bạn bên mình đang tuyển 2 intern (và vẫn đang tuyển senior / mid level engineers). Yêu cầu tiếng Anh giao tiếp, nắm vững...