Chào anh,
Em muốn hỏi là trường mình có tool gì để giúp sinh viên kiểm tra mình có đạo văn khi viết khóa luận (tiếng Anh) không ạ