Công ty mình làm gì bên web vậy anh. Với lại thực tập bắt buộc làm từ thứ 2 tới thứ 6 luôn chứ không có thực tập part-time hả anh...