Chào các bạn, mình là sinh viên lớp KTPM2015, mình đã từng ứng tuyển và là sinh viên của quỹ học bổng này từ năm 2015....