[Mình đăng tuyển dụng giúp cho anh đang làm sys ở hahalolo (mạng xã hội mới)]

Mọi người ơi, có bạn bè, đồng...