Mình là sinh viên khóa 04 của UIT.

Mình đang có 2 job freelancer Angular/Reactjs/Ruby on Rails/Python về lĩnh vực E-commerce....