Hai vị trí Master/PhD cho các bạn quan tâm lĩnh vực xử lý ngôn ngữ và deep learning tại Mỹ

—————
HIRING...