Hiện (có nghĩa là đang) là du học sinh ở Nga và mới về HCMC được 2 năm. Là sao nhỉ?...