Cho em hỏi cái mục thành tích mình không có thì có được xét không ạ, và không có thì làm sao mình add file được ạ ! Em cảm ơn.