[Chuỗi Training 🎤] – [Ban học tập Đoàn khoa CNPM 🎓] 💗

[🤗 Dành cho sinh viên toàn trường – tất cả các khoa – các khoá 🤗]
...