Cho em hỏi bên mình còn tuyển không ạ? Em gửi CV cũng được mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa thấy trả lời.