Chào thầy và các bạn sinh viên,
Đây là cuộc thi lập trình quy mô cấp quốc tế và uy tín nhiều năm nay, Hội sinh viên trường sẽ công nhận HOÀN THÀNH...