Cho em hỏi, thời gian và địa điểm tập trung ở đâu vậy ạ? Có mail nhắc nhở không ạ? Em cảm ơn.