Chào Thầy/Cô
Em là Nguyễn Ngọc Nghĩa, MSSV 16521585, lớp PMCL2016.3. Em có đăng ký đúng số điện thoại của mình nhưng...