Qui định về quản lý SPAM, vui lòng đọc kĩ trước khi post bài

Mọi thắc mắc về công tác sinh viên, học vụ (lịch thi, điểm thi, đăng ký môn, tổ chức lớp, thông tin liên lạc lớp trưởng/giảng viên v.v...) sinh viên sử dụng tài khoản là MSSV để trao đổi tại các box phù hợp trong Mục CỘNG ĐỒNG UIT

Về GlobeDr

Thông tin cơ bản


Thống kê


Tổng số bài
Tổng số bài
21
Số bài viết mỗi ngày
0,07
Bài cuối
Tôi học IT 23-05-2017 01:07
Thông tin chung
Hoạt động cuối
23-05-2017 09:24
Tham gia ngày
24-04-2017

24-10-2017


08-09-2017


05-08-2017


23-05-2017


17-05-2017


24-04-2017


No results to display...