Qui định về quản lý SPAM, vui lòng đọc kĩ trước khi post bài

Mọi thắc mắc về công tác sinh viên, học vụ (lịch thi, điểm thi, đăng ký môn, tổ chức lớp, thông tin liên lạc lớp trưởng/giảng viên v.v...) sinh viên sử dụng tài khoản là MSSV để trao đổi tại các box phù hợp trong Mục CỘNG ĐỒNG UIT

Về VanDoan

Thông tin cơ bản


Thống kê


Tổng số bài
Tổng số bài
45
Số bài viết mỗi ngày
0,09
Bài cuối
[htk-inc] tìm đồng minh front-end 09-06-2017 14:54
Thông tin chung
Hoạt động cuối
09-06-2017 14:54
Tham gia ngày
24-05-2016

09-08-2016


26-05-2016


No results to display...