Qui định về quản lý SPAM, vui lòng đọc kĩ trước khi post bài

Mọi thắc mắc về công tác sinh viên, học vụ (lịch thi, điểm thi, đăng ký môn, tổ chức lớp, thông tin liên lạc lớp trưởng/giảng viên v.v...) sinh viên sử dụng tài khoản là MSSV để trao đổi tại các box phù hợp trong Mục CỘNG ĐỒNG UIT

Về 16521062

Thông tin cơ bản


Về 16521062
Khoa
Công nghệ phần mềm

Thống kê


Tổng số bài
Tổng số bài
10
Số bài viết mỗi ngày
0,03
Bài cuối
Google is coming to campus! At UIT 2:30PM, April 20th, 2017 20-04-2017 15:14
Thông tin chung
Hoạt động cuối
19-06-2017 18:53
Tham gia ngày
15-08-2016
No results to show...
No results to display...