Announcement

Collapse
No announcement yet.

Giải giúp mình đề cơ sở dử liệu này với SQL

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Giải giúp mình đề cơ sở dử liệu này với SQL

  đề mình đính kém á nha..máy bạn giúp minh với nha hix hixP2036_04-02-09.jpg

 • #2
  Nhìn qua đề... cọc cọc cạch cạch... đã xong :baffle:
  Nhưng mà ko tiện post lên đây :byebye:
  Waiting for the day my nickname get painted black and underlined ...!

  Comment


  • #3
   Originally posted by 08520099 View Post
   Nhìn qua đề... cọc cọc cạch cạch... đã xong :baffle:
   Nhưng mà ko tiện post lên đây :byebye:
   Post lên đi bạn ơi hix hix

   Comment


   • #4
    Có ai giúp mình ko !

    Comment


    • #5
     Originally posted by anhchang811 View Post
     Có ai giúp mình ko !
     Bài tập tự giải, thắc mắc thì mọi người trả lời, sai mọi người sửa. Còn nhờ giải giúp thì... trả tiền đây ad giải cho. Chứ khơi khơi không có ma nào nó giải cho đâu.

     Comment


     • #6
      Phần 1 - 2 Chắc ko còn gì để nói mình post phần 3 - 4 sai đừng quăng gạch
      Phần 3 câu 1:
      cách 1 phép kết:
      Code:
      SELECT TEN FROM NHANVIEN N,CHUNGNHAN C
      WHERE N.MANV=C.MANV AND MAMB='777'
      cách 2 truy vấn lồng:
      Code:
      SELECT TEN FROM NHANVIEN WHERE MANV IN 
      (SELECT MANV FROM CHUNGNHAN WHERE MAMB='777'
      2.
      Code:
       DELETE FROM NHANVIEN
      WHERE LUONG BETWEEN 100000 AND 200000
      3.
      Code:
      SELECT COUNT(*) AS [SO LUONG]
      FROM CHUYENBAY
      WHERE GADEN='SGN'
      4.
      Code:
      SELECT AVG(LUONG) AS [TRUNG BINH LUONG]
      FROM NHANVIEN
      Ràng buộc toàn vẹn...
      (Không biết ghi mấy cái dấu đó ra)
      Với mọi t thuộc CHUYENBAY: t.Gadi # t.Gaden
      Bảng tàm ảnh hưởng
      Anh hưởng duy nhất trên bảng chuyến bay:
      Thêm: + Xóa: - Sửa: +(gaden,gadi)
      Trigger:
      Code:
      CREATE TRIGGER UP_IN_CB
      ON CHUYENBAY
      FOR INSERT,UPDATE
      AS IF EXISTS
      ( SELECT * FROM CHUYENBAY
      WHERE GADEN=GADI)
      BEGIN
      PRINT 'DU LIEU KHONG PHU HOP KIEM TRA LAI'
      ROLLBACK TRANSACTION
      END
      Delete:brick::brick:

      Comment


      • #7
       Originally posted by 11520285 View Post
       Phần 1 - 2 Chắc ko còn gì để nói mình post phần 3 - 4 sai đừng quăng gạch
       Phần 3 câu 1:
       cách 1 phép kết:
       Code:
       SELECT TEN FROM NHANVIEN N,CHUNGNHAN C
       WHERE N.MANV=C.MANV AND MAMB='777'
       cách 2 truy vấn lồng:
       Code:
       SELECT TEN FROM NHANVIEN WHERE MANV IN 
       (SELECT MANV FROM CHUNGNHAN WHERE MAMB='777'
       2.
       Code:
        DELETE FROM NHANVIEN
       WHERE LUONG BETWEEN 100000 AND 200000
       3.
       Code:
       SELECT COUNT(*) AS [SO LUONG]
       FROM CHUYENBAY
       WHERE GADEN='SGN'
       4.
       Code:
       SELECT AVG(LUONG) AS [TRUNG BINH LUONG]
       FROM NHANVIEN
       Ràng buộc toàn vẹn...
       (Không biết ghi mấy cái dấu đó ra)
       Với mọi t thuộc CHUYENBAY: t.Gadi # t.Gaden
       Bảng tàm ảnh hưởng
       Anh hưởng duy nhất trên bảng chuyến bay:
       Thêm: + Xóa: - Sửa: +(gaden,gadi)
       Trigger:
       Code:
       CREATE TRIGGER UP_IN_CB
       ON CHUYENBAY
       FOR INSERT,UPDATE
       AS IF EXISTS
       ( SELECT * FROM CHUYENBAY
       WHERE GADEN=GADI)
       BEGIN
       PRINT 'DU LIEU KHONG PHU HOP KIEM TRA LAI'
       ROLLBACK TRANSACTION
       END


       Nó có 2 khóa ngoại , 5 Khóa chính phải ko mấy bạn..hix.

       SELECT MaNV,TEN
       FROM NHANVIEN N,CHUNGNHAN C,MAYBAY M
       WHERE N.MANV=C.MANV AND C.MaMB=M.MaMB AND (MAMB='777')

       câu này mình lầy 3 bảng lun dc ko bạn hix..( bảng MAYBAY,NHANVIEN,CHUNGNHAN)       Còn câu số 3 Mình lam như thế này dc ko

       SELECT GaDen,COUNT(MaCB) AS SoLuong
       FROM CHUYENBAY
       WHERE GADEN='SGN'
       group by GaDen

       Z dc ko mấy cậu.hix hix

       Comment

       LHQC

       Collapse
       Working...
       X