Post: các môn học dăng kí hk2 bi mat
User: 12520390
Infraction: Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích
Points: 1

Administrative Note:
Thắc mắc về ĐKHP thì hỏi ở khu vực cộng đồng UIT

Message to User:
Thắc mắc về ĐKHP thì hỏi ở khu vực cộng đồng UIT

Original Post:
thầy cô cho em hoi..trong đợt đăng kí học phần em đăng kí 21 tín chỉ..nhưng bây giờ vào thông tin chỉ còn 9 tín chỉ..1 số môn ko còn..thầy cô giúp em vs:sosad::sosad::sosad::sosad: