Post: Thắc mắc về cách tính học phí mới của trường
User: 09520192
Infraction: spam
Points: 1

Administrative Note:
Thứ 7 ai đi làm mà phản hồi

Message to User:
Thứ 7 ai đi làm mà phản hồi

Original Post:
sau khi đưa ra sự bất đồng bộ giữa thời gian đăng ký học phần và thời gian ban hành quy chế mới, tiếp đó là quy định của nhà nước về việc tăng học phí vào đầu học kỳ, và cuối cùng là mức trần của học phí tính theo từng tháng đối với ngành cntt cho các trường công lập thì mình chưa ghi nhận ý kiến phản hồi từ những cơ quan ban ngành có trách nhiệm