Post: Mất thẻ Sinh viên
User: 11520462
Infraction: Sai box
Points: 1

Administrative Note:
Mọi thông báo mất đồ hoặc nhặt được đồ post trong topic: http://forum.uit.edu.vn/threads/3713-BANG-TIN-Cua-tim-nguoi-nguoi-tim-cua-

Message to User:
Mọi thông báo mất đồ hoặc nhặt được đồ post trong topic: http://forum.uit.edu.vn/threads/3713...nguoi-tim-cua-

Original Post:
Chào các bạn, chiều hôm qua đi học, mình bất cẩn làm mất thẻ sinh viên, cũng không nhớ rõ là mất đoạn nào, nhưng có lẽ là bên khu A của trường mình. Bạn nào có nhất được cho mình xin lại. Mình xin cảm ơn và hậu tạ. :tire: