Hi all,

Hiện tại mình đã up tool get direct link megaupload & mediafire tại đây: http://www.cuaconblog.com/tool/

Lưu ý:

- Tool này chỉ hoạt động từ 8h sáng đến 8h tối (giới hạn của tài khoản megaupload). Mong các bạn thông cảm.
- Còn với link mediafire thì vô tư -- mọi lúc, mọi nơi.