như trên , bạn nào có đề thi mẫu của thầy Tuấn vui lòng share cho mình với. Cảm ơn rất nhiều