- Các chiến sỹ lưu ý:
+ Các chiến sỹ tham gia chiến dịch phải tuyệt đối tuân theo sự điều động của đội trưởng và tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, lễ ra quân.
+ Mọi trường hợp tự ý bỏ chiến dịch mà không được sự cho phép của đội trưởng đều sẽ bị kỉ luật.
+ Chiến sỹ tham gia dưới 30% số buổi được phân công cũng sẽ chịu kỉ luật của BTC.
+ Thời gian của buổi tập huấn và gặp gỡ chiến sỹ là 8h30 ngày 7/6 tại phòng PM1.
+ Lễ ra quân sẽ diễn ra vào lúc 8h tại sân trường ĐH Công Nghệ Thông Tin.
+ Down danh sách
Mọi thắc mắc xin liên hệ:
Nguyễn Minh Tân,
Email: bradley.nmt.53@gmail.com