Post: TS_2013 Hỏi nhanh đáp gọn
User: 13520764
Infraction: Ngôn từ không phù hợp/không dấu
Points: 1

Administrative Note:
Dùng Tiếng Việt không dấu

Message to User:
Vi phạm điều 4 nội quy diễn đàn.
Xem nội quy diễn đàn:
http://forum.uit.edu.vn/threads/512-Noi-quy-dien-dan

Original Post:
Cho em hoi them la trong nguyen vong bo sung luc thi DH truong cap' ghi thi` no' cho them 2 cai 1 cai' em ghi CNPM nhung ko du diem con` 1 cai' bi. loi~ do giam thi huong dan~ sai nen ghi trung voi nv1 giam thi. co' keu sua? nhung toi' luc chieu` thi doi> giam thi nen ko sua dc. vay em co the chuyen nganh sang nganh khac cung diem dc ko a