Announcement

Collapse
No announcement yet.

Infraction for ahnioht: Tạo thread thiếu chất lượng

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Infraction for ahnioht: Tạo thread thiếu chất lượng

  Post: [C++] Mặc định giúp mình bài tính trả hoa hồng cho nhân viên
  User: ahnioht
  Infraction: Tạo thread thiếu chất lượng
  Points: 1

  Administrative Note:
  Không được xin xỏ nhờ vả làm bài tập giùm

  Message to User:
  Không được xin xỏ nhờ vả làm bài tập giùm

  Original Post:
  đề bài :
  Công ty MONTEK đã ra quyết định chi tiền hoa hồng cho bộ phận bán hàng tùy thuộc vào doanh thu bán sản phẩm. Tỷ lệ hoa hồng được tính như sau:

  >10000$ với loại hàng A , hoa hồng nhận được 10%
  >10000$ với loại hàng B, hoa hồng nhận được 8%
  <=10000$ với cả hai A và B , hoa hồng nhận được 5%
  #include<stdio.h>

  void main()
  {
  float sales_amt,com;
  char grade;

  printf("enter the sales amuont");
  scanf("%d",&sales_amt);
  printf("enter the grade");
  scanf("%c",&grade);

  if(sales_amt>10000)
  {
  switch(grade)
  {
  case 'A':
  com=sales_amt*0.1;
  printf("sales position will commission %f",com);
  break;

  case 'B':
  com=sales_amt*0.08;
  printf("sales position will commission %f",com);
  break;
  }
  }
  else
  com=sales_amt*0.05;
  printf("both position A, B will commmission %f",com);

  }

LHQC

Collapse
Working...
X