* 1 thành phố: Tân An
* 13 huyện:
Bến Lức | Cần Đước | Cần Giuộc | Châu Thành | Đức Hòa | Đức Huệ
Mộc Hóa | Tân Hưng | Tân Thạnh | Vĩnh Hưng | Tân Trụ | Thủ Thừa | Thạnh Hóa

Chúng ta là những người con Long An thân thương, Xin chúc cho tất cả UITer lun vui vẻ, đoàn kết, giúp đỡ nhau mọi lúc mọi nơi và... học tập thật tốt!