Announcement

Collapse
No announcement yet.

Infraction for hoangbao: Tạo thread thiếu chất lượng

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Infraction for hoangbao: Tạo thread thiếu chất lượng

  Post: [C++] Xuất các nguyên tố đầu tiên của mảng
  User: hoangbao
  Infraction: Tạo thread thiếu chất lượng
  Points: 1

  Administrative Note:
  [Phải đọc trước khi tạo thread] Một số quy tắc khi hỏi các vấn đề về lập trình.

  Message to User:
  Original Post:
  1)Nhập vào một mảng gồm 10 phần tử và xuất ra số nguyên tố đầu tiên của mảng.code :
  #include <iostream>
  #include <conio.h>
  #include <stdio.h>
  using namespace std;
  int a[10],n,i,j;
  void nhap ()
  {
  for(i=0;i<10;i++)
  {cout<<"\n Nhap cac phan tu cua mang a["<<i+1<<"]=";
  cin>>a[i];
  }
  }
  void nguyento1(int m)
  {
  int dem=0;
  for(i=2;i<m;i++)
  {if(m%i!=0)
  dem++;}
  if(dem==(m-2))
  cout<<"\n So nguyen to dau tien cua mang la :"<<m;
  }
  void main ()
  {
  nhap ();

  for(i=0;i<10;i++)
  {
  if(a[i]==2)
  {cout<<"\n so nguyen to dau tien cua mang :"<<a[i];break;}
  else
  nguyento1(a[i]);
  }
  _getch ();
  }
  Câu hỏi :
  +Không hiểu sau khi chạy chương trình dòng lặp chạy hoài không dừng , cả nhà giúp mình với....

LHQC

Collapse
Working...
X