Post: Bá đạo cả trường UIT
User: 10520058
Infraction: spam
Points: 1

Administrative Note:
Đào mộ

Message to User:
Đào mộ

Original Post:
vì một cái clip mà nó chửi cả trường bá đạo