Post: Bá đạo cả trường UIT
User: 12520010
Infraction: spam
Points: 1

Administrative Note:
Đào mộ

Message to User:
Đào mộ

Original Post:
Just for fun, ủng hộ . nhiều người đầu óc trong sáng, mà nhiều người cũng tối quá :sogood: