Post: [C++] Nhờ xem giúp bài toán giải PT bậc 2
User: 13520023
Infraction: spam
Points: 1

Administrative Note:
Đào mộ.

Message to User:
Lập topic khác mà hỏi. Bới cái topic từ năm ngoái này lên rồi hỏi một câu không liên quan gì cả

Original Post:
mấy anh cho em hỏi: Gửi bài tập trong c++ qua email như thế nào vậy?
em gửi file word thầy không cho