Thân mời tất cả các bạn có tên trong danh sách TSMT 2011 trường ĐH Công Nghệ Thông Tin tham dự buổi tập huấn chiến sỹ vào lúc 8h30 thứ 3 ngày 7/6 phòng 107.
Tất cả chiến sỹ phải tham gia đầy đủ.
Thân ái.